ในสถานะของลูกสาว ภรรยา และความเป็นแม่ สำหรับภาพยนตร์เรื่อง สี่ดรุณี ได้เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดมุมมองหนึ่งของการเป็นผู้หญิง

วินาทีที่ใจเต้นถึงแม …