เรียนภาษาอังกฤษจากประโยคที่น่าสนใจ ของซีรี่ย์อเมริกัน เรื่อง เฟรนส์ มาพร้อมกับเราเพื่อตระหนักถึงความจริง 5 ประการของมนุษย์

ช่วงที่ทำให้คุณใจเต้ …