ละครไต้หวันเรื่อง “Mom Don’t Do That” ประกาศนักแสดงนำชายคู่! Wu Kangren
Explosive Muscle ในฐานะผู้อาวุโส Lin Bohong การสร้างแบบจำลองที่แปลกใหม่
ของ Ke Jiayan ดึงดูดการสนทนาที่ร้อนแรง

ช่วงที่ทำให้คุณใจเต้ …